เกี่ยวกับเรา

บริษัท ยิ่งเจริญ (2560) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประกอบกิจการ เป็นผู้แทนจำหน่าย ขายส่งปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ผง ปูนซีเมนต์ถุง เถ้าลอย ปูนสำเร็จรูป อิฐมวลเบา กาวซีเมนต์ คอนกรีต หลากหลายยี่ห้อ และพร้อมบริการจัดส่งไปทั่วราชอาณาจักร

โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มปูนซีเมนต์ผง เถ้าลอย และน้ำยาผสมคอนกรีต ซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัทฯ เนื่องจากเรามีลูกค้าที่เป็นโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่มากกว่า 55 จังหวัดทั่วประเทศ

สินค้ากลุ่มปูนซีเมนต์ถุง ปูนสำเร็จรูป อิฐมวลเบา และวัสดุก่อสร้างอื่นนั้น เรามีลูกค้าเป็น ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ผู้รับเหมา และผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หลายราย

ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงเช่นปัจจุบัน บริษัทฯมีนโยบายที่จะขายส่งสินค้าในราคาที่สามารถแข่งขันได้ ด้วยการลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นต่างๆลง เช่น อาคารและสถานที่ warehouse พนักงานขายหน้าร้าน และการโฆษณาแบบเดิม เพื่อทำให้ลูกค้าได้ต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่ง

เรามุ่งมั่นในการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ด้วยการผสมผสานการให้บริการและการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และคู่ค้าเสมอ

ค่านิยมองค์กรคือ กล้าคิด กล้าเปลี่ยนแปลง ลงมือปฏิบัติ และการทำงานเป็นทีม เพื่อความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน

 

 

 


05 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 3068 ครั้ง

Engine by shopup.com