ปูนสำเร็จรูป หรือ ปูนมอร์ตาร์

หมวดหมู่: สาระน่ารู้

     ปัจจุบันมีวัสดุใหม่ๆ ในวงการก่อสร้าง ที่เข้ามาทดแทนวัสดุแบบเดิม รวมถึงปูนซีเมนต์ก็มีการพัฒนา เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อปรับปรุง ออกแบบให้เหมาะกับวัสดุใหม่ๆ เพิ่มความสะดวกสบาย ลดระยะเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ปูนมอร์ตาร์คือหนึ่งในนั้น

     ปูนสำเร็จรูป คือ ปูนซีเมนต์ผง ที่ผสมทราย หรือหินบด และมีน้ำยาเคมีรูปแบบผง ผสมมาให้เรียบร้อยภายใน 1 ถุง เรียกทับศัพท์ว่า “ปูนมอร์ตาร์” หรือที่บุคคลทั่วไปเรียกว่า “ปูนสำเร็จรูป”

ประโยชน์ของการใช้ปูนซีเมนต์มอร์ตาร์ ปูนสำเร็จรูปมีข้อดีมากมาย ดังนี้


1.สะดวกสบาย เพียงผสมน้ำก็สามารถใช้งานได้ทันที
2.ลดสถานที่สำหรับกองเก็บทราย
3.ควบคุมคุณภาพ ความสะอาด ขนาดทราย หรือหินบดจากโรงงาน
4.ลดขั้นตอน และระยะเวลาการทำงานลง
5.สามารถใช้กับวัสดุใหม่ๆ ที่เข้ามาในตลาดได้ เช่น อิฐมวลเบา ผนัง pre-cast
6.ช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดจากความผิดพลาด ในการทำงานของช่างลง เพราะมีส่วนผสมตามมาตฐาน

     ปัจจุบันในท้องตลาดที่ปูนมอร์ตาร์อยู่หลากหลายประเภท แต่ละยี่ห้อก็ใช้ชื่อเรียกปูนมอร์ตาร์แตกต่างกันออกไปสร้างความสับสนให้ผู้ใช้งานไม่น้อย จึงควรอ่านคำแนะนำข้างถุง หรือขอคำแนะนำในการใช้งานกับผู้แทนขาย หรือบริษัทผู้ผลิตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้งาน เจ้าของ ในบทความนี้ขอแบ่งตามประเภทการใช้งานได้ ดังนี้

1.ปูนมอร์ตาร์สำหรับงานก่อ โดยทั่วไปแบ่งได้อีก 2 ประเภท คือ สำหรับงานก่ออิฐมอญ อิฐบล็อก และสำหรับงานก่ออิฐมวลเบา เพราะมีรายละเอียดการทำงานที่แตกต่างกัน


2.ปูนมอร์ตาร์สำหรับงานฉาบ ส่วนใหญ่แบ่งได้อีก 4 ประเภท ตามวัสดุที่ใช้ 1.สำหรับงานฉาบทั่วไป อิฐมอญ อิฐบล๊อก 2.สำหรับงานฉาบอิฐมวลเบา 3.สำหรับงานฉาบผิวคอนกรีต 4.สำหรับงานฉาบผิวบางพิเศษ


3.ปูนมอร์ตาร์สำหรับงานเทปรับระดับ ใช้ปรับระดับพื้น โดยคัดขนาดหิน หรือทรายให้เหมาะสม เพราะงานประเภทนี้ต้องการการรับน้ำหนักได้ระดับหนึ่ง
4.ปูนมอร์ตาร์สำหรับงานกาวปูกระเบื้อง เป็นลักษณะเหมือนกาว ใช้คู่กับเกรียงหวี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปูการยึดเกาะ และควบคุมการใช้ปริมาณปูนให้เหมาะสม


5.ปูนมอร์ตาร์สำหรับงานโครงสร้าง เรียกอีกอย่างว่า คอนกรีตแห้ง ที่จะมีระบุว่าสามารถรับกำลัง หรือรับน้ำหนักได้เท่าไรเมื่อแห้งตัว
6.ปูนมอร์ตาร์นอนชริ้งเกร้าท์ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับงานซ่อมแซม งานปิดร่องรอยต่อ เป็นต้น จะมีความแข็งแรง และมีแรงยึดเกาะสูง

07 เมษายน 2565

ผู้ชม 12714 ครั้ง

Engine by shopup.com